OZC Orion
Simon Smitweg 7
2353 GA Leiderdorp
Naar nieuwe kansen voor kind en ouders

OZC Orion

Onderwijs Zorg Combinatie "Orion" biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen in de Leidse regio. De kinderen van  Orion hebben (ernstige) gedragsproblemen, waardoor zij binnen het reguliere of speciale onderwijs niet aan leren toe kunnen komen.
In de kleine groepen op OZC Orion werken pedagogisch medewerkers samen met leerkrachten aan de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt per kind bekeken wat de beste combinatie tussen zorg en onderwijs is.
OZC Orion vindt  samenwerking met de ouders heel belangrijk.

OZC Orion biedt kansen aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar, die door Bureau Jeugdzorg zijn geïndiceerd voor een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg.

 

 

colofon, disclaimer