Hoe wij werken Na de plaatsing
NA DE PLAATSING Groepsindeling De afdeling Orion 6 – 12 bestaat uit vier groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. Pluto Pluto is een onderbouwgroep in de schoolvoorwaardelijke fase en de fase voor het aanvankelijk leren voor kinderen van ongeveer 6 - 8 jaar. Hier wordt geobserveerd in hoeverre het kind al een schoolhouding ontwikkeld heeft en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dergelijke houding. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Jupiter Jupiter is een middenbouwgroep voor kinderen van grofweg 8 - 10 jaar die de aanvankelijk leerfase voorbij zijn. In deze groep worden kinderen ondersteund bij de leerstofoverstijgende gebieden zoals taakaanpak, plannen, informatieverwerking en faalangst. De kinderen zijn gestart met het aanvankelijk leren tot en met de kerndoelen speciaal onderwijs middenbouw. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Mercurius Mercurius is een bovenbouwgroep, in de leereffectuerende fase voor kinderen van ongeveer 10 - 12 jaar. De nadruk in deze groep ligt bij het coachen van leerstrategieën, werkhouding, reflectie, feedback, zelfstandigheid en samenwerken, maar ook het formuleren van eigen leerdoelen en profijt hebben van begeleiding. De kinderen kunnen de kerndoelen speciaal onderwijs van de middenbouw tot de bovenbouw behalen. Er wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door te oefenen met huiswerk en het werken met een agenda en een dagtaak. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Saturnus Naast bovengenoemde basisgroepen is er één specialistische groep, Saturnus. In deze groep zitten kinderen van 6-12 jaar die nog onvoldoende identiteit als leerling hebben opgebouwd. De kinderen in deze groep zijn onvoldoende in staat te functioneren in een kleine groep en zijn sterk afhankelijk van de nabijheid van vaste volwassenen en een individuele aanpak. Er wordt gewerkt aan leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De methodieken van de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn in eerste instantie een middel om tot leren te komen. Er wordt ook getraind op sociaal-emotionele vaardigheden, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Het doel van deze groep is om leerling door- (of terug-) te laten stromen naar één van de basisgroepen. Ook in deze groep werken onderwijskrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen. Er zijn maximaal zes kinderen in deze groep en de groep is op woensdag dicht om de kinderen een rustpunt te bieden in de schoolweek. Door- en uitstroom De drie basisgroepen (Pluto, Jupiter, Mercurius) zijn voornamelijk ingedeeld op leeftijd. In de loop van ieder schooljaar wordt met het team bekeken welke kinderen kunnen doorstromen naar een oudere groep. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat uitstroomt naar het V(S)O en welke kinderen er aangemeld worden vanuit andere scholen. We proberen elk schooljaar een zo optimaal mogelijke match te maken. te maken tussen de leerlingen en de groepen. Een aantal weken voor de zomervakantie communiceren wij naar ouders naar welke groep het kind volgend jaar zal gaan. In de laatste week voor de zomervakantie is er een moment dat kinderen alvast samenkomen in de nieuwe groepssamenstelling, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn na de zomervakantie. Ieder jaar wordt in samenspraak tussen de leerkracht, pedagogisch medewerker, gedragswetenschapper, schoolpsycholoog, schoolgezinsbegeleider en ouders besproken of een kind nog op zijn of haar plek is binnen Orion. Mocht dit niet het geval zijn, wordt gezamenlijk gezocht naar een andere, beter passende plek. Aan het einde van de basisschoolperiode stromen kinderen uit naar het V(S)O. We starten met het proces richting een passende vervolgschool voordat een leerling in ‘groep 8’ zit. Ouders van schoolverlaters ontvangen begin ‘groep 8’ een brief waarin de gehele procedure uitgelegd staat. Halverwege ‘groep 8’ krijgt iedere leerling een schooladvies m.b.t. het niveau en de vorm van vervolgonderwijs. tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg
Na de plaatsing
NA DE PLAATSING Groepsindeling De afdeling Orion 6 – 12 bestaat uit vier groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. Pluto Pluto is een onderbouwgroep in de schoolvoorwaardelijke fase en de fase voor het aanvankelijk leren voor kinderen van ongeveer 6 - 8 jaar. Hier wordt geobserveerd in hoeverre het kind al een schoolhouding ontwikkeld heeft en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dergelijke houding. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Jupiter Jupiter is een middenbouwgroep voor kinderen van grofweg 8 - 10 jaar die de aanvankelijk leerfase voorbij zijn. In deze groep worden kinderen ondersteund bij de leerstofoverstijgende gebieden zoals taakaanpak, plannen, informatieverwerking en faalangst. De kinderen zijn gestart met het aanvankelijk leren tot en met de kerndoelen speciaal onderwijs middenbouw. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Mercurius Mercurius is een bovenbouwgroep, in de leereffectuerende fase voor kinderen van ongeveer 10 - 12 jaar. De nadruk in deze groep ligt bij het coachen van leerstrategieën, werkhouding, reflectie, feedback, zelfstandigheid en samenwerken, maar ook het formuleren van eigen leerdoelen en profijt hebben van begeleiding. De kinderen kunnen de kerndoelen speciaal onderwijs van de middenbouw tot de bovenbouw behalen. Er wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door te oefenen met huiswerk en het werken met een agenda en een dagtaak. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Saturnus Naast bovengenoemde basisgroepen is er één specialistische groep, Saturnus. In deze groep zitten kinderen van 6-12 jaar die nog onvoldoende identiteit als leerling hebben opgebouwd. De kinderen in deze groep zijn onvoldoende in staat te functioneren in een kleine groep en zijn sterk afhankelijk van de nabijheid van vaste volwassenen en een individuele aanpak. Er wordt gewerkt aan leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De methodieken van de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn in eerste instantie een middel om tot leren te komen. Er wordt ook getraind op sociaal-emotionele vaardigheden, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Het doel van deze groep is om leerling door- (of terug-) te laten stromen naar één van de basisgroepen. Ook in deze groep werken onderwijskrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen. Er zijn maximaal zes kinderen in deze groep en de groep is op woensdag dicht om de kinderen een rustpunt te bieden in de schoolweek. Door- en uitstroom De drie basisgroepen (Pluto, Jupiter, Mercurius) zijn voornamelijk ingedeeld op leeftijd. In de loop van ieder schooljaar wordt met het team bekeken welke kinderen kunnen doorstromen naar een oudere groep. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat uitstroomt naar het V(S)O en welke kinderen er aangemeld worden vanuit andere scholen. We proberen elk schooljaar een zo optimaal mogelijke match te maken. te maken tussen de leerlingen en de groepen. Een aantal weken voor de zomervakantie communiceren wij naar ouders naar welke groep het kind volgend jaar zal gaan. In de laatste week voor de zomervakantie is er een moment dat kinderen alvast samenkomen in de nieuwe groepssamenstelling, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn na de zomervakantie. Ieder jaar wordt in samenspraak tussen de leerkracht, pedagogisch medewerker, gedragswetenschapper, schoolpsycholoog, schoolgezinsbegeleider en ouders besproken of een kind nog op zijn of haar plek is binnen Orion. Mocht dit niet het geval zijn, wordt gezamenlijk gezocht naar een andere, beter passende plek. Aan het einde van de basisschoolperiode stromen kinderen uit naar het V(S)O. We starten met het proces richting een passende vervolgschool voordat een leerling in ‘groep 8’ zit. Ouders van schoolverlaters ontvangen begin ‘groep 8’ een brief waarin de gehele procedure uitgelegd staat. Halverwege ‘groep 8’ krijgt iedere leerling een schooladvies m.b.t. het niveau en de vorm van vervolgonderwijs.
Na de plaatsing
NA DE PLAATSING Groepsindeling De afdeling Orion 6 – 12 bestaat uit vier groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. Pluto Pluto is een onderbouwgroep in de schoolvoorwaardelijke fase en de fase voor het aanvankelijk leren voor kinderen van ongeveer 6 - 8 jaar. Hier wordt geobserveerd in hoeverre het kind al een schoolhouding ontwikkeld heeft en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dergelijke houding. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Jupiter Jupiter is een middenbouwgroep voor kinderen van grofweg 8 - 10 jaar die de aanvankelijk leerfase voorbij zijn. In deze groep worden kinderen ondersteund bij de leerstofoverstijgende gebieden zoals taakaanpak, plannen, informatieverwerking en faalangst. De kinderen zijn gestart met het aanvankelijk leren tot en met de kerndoelen speciaal onderwijs middenbouw. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Mercurius Mercurius is een bovenbouwgroep, in de leereffectuerende fase voor kinderen van ongeveer 10 - 12 jaar. De nadruk in deze groep ligt bij het coachen van leerstrategieën, werkhouding, reflectie, feedback, zelfstandigheid en samenwerken, maar ook het formuleren van eigen leerdoelen en profijt hebben van begeleiding. De kinderen kunnen de kerndoelen speciaal onderwijs van de middenbouw tot de bovenbouw behalen. Er wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door te oefenen met huiswerk en het werken met een agenda en een dagtaak. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Saturnus Naast bovengenoemde basisgroepen is er één specialistische groep, Saturnus. In deze groep zitten kinderen van 6-12 jaar die nog onvoldoende identiteit als leerling hebben opgebouwd. De kinderen in deze groep zijn onvoldoende in staat te functioneren in een kleine groep en zijn sterk afhankelijk van de nabijheid van vaste volwassenen en een individuele aanpak. Er wordt gewerkt aan leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De methodieken van de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn in eerste instantie een middel om tot leren te komen. Er wordt ook getraind op sociaal-emotionele vaardigheden, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Het doel van deze groep is om leerling door- (of terug-) te laten stromen naar één van de basisgroepen. Ook in deze groep werken onderwijskrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen. Er zijn maximaal zes kinderen in deze groep en de groep is op woensdag dicht om de kinderen een rustpunt te bieden in de schoolweek. Door- en uitstroom De drie basisgroepen (Pluto, Jupiter, Mercurius) zijn voornamelijk ingedeeld op leeftijd. In de loop van ieder schooljaar wordt met het team bekeken welke kinderen kunnen doorstromen naar een oudere groep. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat uitstroomt naar het V(S)O en welke kinderen er aangemeld worden vanuit andere scholen. We proberen elk schooljaar een zo optimaal mogelijke match te maken. te maken tussen de leerlingen en de groepen. Een aantal weken voor de zomervakantie communiceren wij naar ouders naar welke groep het kind volgend jaar zal gaan. In de laatste week voor de zomervakantie is er een moment dat kinderen alvast samenkomen in de nieuwe groepssamenstelling, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn na de zomervakantie. Ieder jaar wordt in samenspraak tussen de leerkracht, pedagogisch medewerker, gedragswetenschapper, schoolpsycholoog, schoolgezinsbegeleider en ouders besproken of een kind nog op zijn of haar plek is binnen Orion. Mocht dit niet het geval zijn, wordt gezamenlijk gezocht naar een andere, beter passende plek. Aan het einde van de basisschoolperiode stromen kinderen uit naar het V(S)O. We starten met het proces richting een passende vervolgschool voordat een leerling in ‘groep 8’ zit. Ouders van schoolverlaters ontvangen begin ‘groep 8’ een brief waarin de gehele procedure uitgelegd staat. Halverwege ‘groep 8’ krijgt iedere leerling een schooladvies m.b.t. het niveau en de vorm van vervolgonderwijs.
Na de plaatsing
NA DE PLAATSING Groepsindeling De afdeling Orion 6 – 12 bestaat uit vier groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. Pluto Pluto is een onderbouwgroep in de schoolvoorwaardelijke fase en de fase voor het aanvankelijk leren voor kinderen van ongeveer 6 - 8 jaar. Hier wordt geobserveerd in hoeverre het kind al een schoolhouding ontwikkeld heeft en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dergelijke houding. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Jupiter Jupiter is een middenbouwgroep voor kinderen van grofweg 8 - 10 jaar die de aanvankelijk leerfase voorbij zijn. In deze groep worden kinderen ondersteund bij de leerstofoverstijgende gebieden zoals taakaanpak, plannen, informatieverwerking en faalangst. De kinderen zijn gestart met het aanvankelijk leren tot en met de kerndoelen speciaal onderwijs middenbouw. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Mercurius Mercurius is een bovenbouwgroep, in de leereffectuerende fase voor kinderen van ongeveer 10 - 12 jaar. De nadruk in deze groep ligt bij het coachen van leerstrategieën, werkhouding, reflectie, feedback, zelfstandigheid en samenwerken, maar ook het formuleren van eigen leerdoelen en profijt hebben van begeleiding. De kinderen kunnen de kerndoelen speciaal onderwijs van de middenbouw tot de bovenbouw behalen. Er wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door te oefenen met huiswerk en het werken met een agenda en een dagtaak. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Saturnus Naast bovengenoemde basisgroepen is er één specialistische groep, Saturnus. In deze groep zitten kinderen van 6-12 jaar die nog onvoldoende identiteit als leerling hebben opgebouwd. De kinderen in deze groep zijn onvoldoende in staat te functioneren in een kleine groep en zijn sterk afhankelijk van de nabijheid van vaste volwassenen en een individuele aanpak. Er wordt gewerkt aan leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De methodieken van de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn in eerste instantie een middel om tot leren te komen. Er wordt ook getraind op sociaal-emotionele vaardigheden, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Het doel van deze groep is om leerling door- (of terug-) te laten stromen naar één van de basisgroepen. Ook in deze groep werken onderwijskrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen. Er zijn maximaal zes kinderen in deze groep en de groep is op woensdag dicht om de kinderen een rustpunt te bieden in de schoolweek. Door- en uitstroom De drie basisgroepen (Pluto, Jupiter, Mercurius) zijn voornamelijk ingedeeld op leeftijd. In de loop van ieder schooljaar wordt met het team bekeken welke kinderen kunnen doorstromen naar een oudere groep. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat uitstroomt naar het V(S)O en welke kinderen er aangemeld worden vanuit andere scholen. We proberen elk schooljaar een zo optimaal mogelijke match te maken. te maken tussen de leerlingen en de groepen. Een aantal weken voor de zomervakantie communiceren wij naar ouders naar welke groep het kind volgend jaar zal gaan. In de laatste week voor de zomervakantie is er een moment dat kinderen alvast samenkomen in de nieuwe groepssamenstelling, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn na de zomervakantie. Ieder jaar wordt in samenspraak tussen de leerkracht, pedagogisch medewerker, gedragswetenschapper, schoolpsycholoog, schoolgezinsbegeleider en ouders besproken of een kind nog op zijn of haar plek is binnen Orion. Mocht dit niet het geval zijn, wordt gezamenlijk gezocht naar een andere, beter passende plek. Aan het einde van de basisschoolperiode stromen kinderen uit naar het V(S)O. We starten met het proces richting een passende vervolgschool voordat een leerling in ‘groep 8’ zit. Ouders van schoolverlaters ontvangen begin ‘groep 8’ een brief waarin de gehele procedure uitgelegd staat. Halverwege ‘groep 8’ krijgt iedere leerling een schooladvies m.b.t. het niveau en de vorm van vervolgonderwijs.
NA DE PLAATSING Groepsindeling De afdeling Orion 6 – 12 bestaat uit vier groepen, waarvan één groep met een specialistisch karakter. Pluto Pluto is een onderbouwgroep in de schoolvoorwaardelijke fase en de fase voor het aanvankelijk leren voor kinderen van ongeveer 6 - 8 jaar. Hier wordt geobserveerd in hoeverre het kind al een schoolhouding ontwikkeld heeft en wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een dergelijke houding. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Jupiter Jupiter is een middenbouwgroep voor kinderen van grofweg 8 - 10 jaar die de aanvankelijk leerfase voorbij zijn. In deze groep worden kinderen ondersteund bij de leerstofoverstijgende gebieden zoals taakaanpak, plannen, informatieverwerking en faalangst. De kinderen zijn gestart met het aanvankelijk leren tot en met de kerndoelen speciaal onderwijs middenbouw. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Mercurius Mercurius is een bovenbouwgroep, in de leereffectuerende fase voor kinderen van ongeveer 10 - 12 jaar. De nadruk in deze groep ligt bij het coachen van leerstrategieën, werkhouding, reflectie, feedback, zelfstandigheid en samenwerken, maar ook het formuleren van eigen leerdoelen en profijt hebben van begeleiding. De kinderen kunnen de kerndoelen speciaal onderwijs van de middenbouw tot de bovenbouw behalen. Er wordt aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door te oefenen met huiswerk en het werken met een agenda en een dagtaak. Er zijn maximaal 8 kinderen in deze groep. Saturnus Naast bovengenoemde basisgroepen is er één specialistische groep, Saturnus. In deze groep zitten kinderen van 6-12 jaar die nog onvoldoende identiteit als leerling hebben opgebouwd. De kinderen in deze groep zijn onvoldoende in staat te functioneren in een kleine groep en zijn sterk afhankelijk van de nabijheid van vaste volwassenen en een individuele aanpak. Er wordt gewerkt aan leervoorwaarden en schoolse vaardigheden. De methodieken van de basisvakken taal, lezen en rekenen zijn in eerste instantie een middel om tot leren te komen. Er wordt ook getraind op sociaal-emotionele vaardigheden, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Het doel van deze groep is om leerling door- (of terug-) te laten stromen naar één van de basisgroepen. Ook in deze groep werken onderwijskrachten en pedagogisch medewerkers intensief samen. Er zijn maximaal zes kinderen in deze groep en de groep is op woensdag dicht om de kinderen een rustpunt te bieden in de schoolweek. Door- en uitstroom De drie basisgroepen (Pluto, Jupiter, Mercurius) zijn voornamelijk ingedeeld op leeftijd. In de loop van ieder schooljaar wordt met het team bekeken welke kinderen kunnen doorstromen naar een oudere groep. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat uitstroomt naar het V(S)O en welke kinderen er aangemeld worden vanuit andere scholen. We proberen elk schooljaar een zo optimaal mogelijke match te maken. te maken tussen de leerlingen en de groepen. Een aantal weken voor de zomervakantie communiceren wij naar ouders naar welke groep het kind volgend jaar zal gaan. In de laatste week voor de zomervakantie is er een moment dat kinderen alvast samenkomen in de nieuwe groepssamenstelling, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn na de zomervakantie. Ieder jaar wordt in samenspraak tussen de leerkracht, pedagogisch medewerker, gedragswetenschapper, schoolpsycholoog, schoolgezinsbegeleider en ouders besproken of een kind nog op zijn of haar plek is binnen Orion. Mocht dit niet het geval zijn, wordt gezamenlijk gezocht naar een andere, beter passende plek. Aan het einde van de basisschoolperiode stromen kinderen uit naar het V(S)O. We starten met het proces richting een passende vervolgschool voordat een leerling in ‘groep 8’ zit. Ouders van schoolverlaters ontvangen begin ‘groep 8’ een brief waarin de gehele procedure uitgelegd staat. Halverwege ‘groep 8’ krijgt iedere leerling een schooladvies m.b.t. het niveau en de vorm van vervolgonderwijs.
Na de plaatsing