Hoe wij werken Na de plaatsing

ORION 6-12 OPP EN HANDELINGSPLANNEN

 

Tijdens de eerste periode op Orion (“startfase”) worden de doelen voor onderwijs, zorg en het gezin opgesteld. De doelen van zorg en onderwijs worden op elkaar afgestemd en beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en concreet uitgewerkt in een handelingsplan. Dit resulteert in integrale handelingsplanning die systematisch geëvalueerd wordt.

 

Twee keer per schooljaar is er een gesprek over de voortgang van de totale ontwikkeling. Het ontwikkelingsperspectiefplan en het handelingsplan vormen de leidraad voor deze bespreking. Tijdens het gesprek worden de korte- en lange-termijndoelen van zorg en onderwijs geëvalueerd. Hierbij zijn altijd de ouders, schoolgezinsbegeleider, pedagogisch medewerker, leerkracht en soms een gedragswetenschapper, intern begeleider of andere relevante derden aanwezig. Ook wordt vooruitgekeken naar de mogelijke datum van uitstroom en welke vorm van vervolgonderwijs en/of dagbesteding het beste bij het kind past.

Deze gesprekken worden op Orion door het multidisciplinaire team voorbereid zodat iedereen die bij het kind betrokken is steeds weet wat afspraken en doelen zijn.

De schoolgezinsbegeleider heeft regelmatig contact met ouders om af te stemmen tussen school en thuis. Het is mogelijk dat het verblijf op Orion wordt afgesloten en dat de schoolgezinsbegeleider nog enige tijd bij het gezin betrokken blijft om bijvoorbeeld de overgang naar een andere school te begeleiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg
OPP en handelingsplannen
OPP en handelingsplannen
OPP en handelingsplannen
OPP en handelingsplannen