Sitemap

 

Home

 

Algemeen

ADRESSEN 

BELANGRIJKE ZAKEN    

Geldelijke bijdrage ouders

Vervanging van personeel

Feesten en excursies

Vervoer

Schade en aansprakelijkheid

Verzekeringen

Klachten

Inzagerecht

 Privacy

Samenwerking met Centrum voor jeugd en gezin.

 

BOVENSCHOOLSE AFSPRAKEN
Vragen, zorgen en klachten

Protocol “LEERPLICHT EN VERLOF”

Protocol “GEDRAGSREGELS EN AFSPRAKEN”

Protocol “TOELATING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN”

Protocol tegen pesten en protocol tegen digitaal pesten

Privacy regelement

Protocol “VEILIGHEID OP SCHOOL” EN HET VEILIGHEIDSPLAN

Protocol tegen agressie en geweld

Protocol “ONDERWIJSONDERSTEUNING ZIEKE LEERLINGEN”

Protocol “MEDISCHE HANDELINGEN”

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol “GEZAG, OMGANG EN INFORMATIE”

Protocol “VERZEKERINGEN”

Burgerschap en integratie

   
VACATURES

 

ORION 4-6

 

HOE WIJ  WERKEN

Visie

Leeftijd kinderen

Onderwijs-Zorg

Doelen voor een plaats op Orion4-6

Aanmelding en plaatsing

 

NA DE PLAATSING

Groepsindeling

In- door- en uitstroom

 

ONDERWIJS – ZORG 

Samenwerking in de groep

Onderwijsaanbod

Zorgaanbod

Gebruikte methoden

 

OPP EN WERKPLANNEN

 

KIND VOLGSYSTEEM

 

HET TEAM

Overlegvormen

 Het team van OZC Orion

 

OUDERS 

Heen- en weerschrift

Medezeggenschapsraad

 

 TIJD VOOR SCHOOL 

Schooltijden

Onderwijstijd

Pauze

Leerplicht

Verlof aanvragen

Schoolverzuim

 Vakantierooster

 

UITSTROOMGEGEVENS     

Uitstroom Orion 4-6

Uitstroom Orion 6-12

 

 

ORION 6-12

 

HOE WIJ WERKEN 

Kenmerken leerlingen

Onderwijs-zorg

 Doelen voor een plaats op Orion

Aanmelding en plaatsing

 

NA DE PLAATSING 

Groepsindeling

Door- en uitstroom

 

ONDERWIJS – ZORG

Pedagogisch klimaat

Onderwijsaanbod

Zorgaanbod

Gebruikte methoden

 

OPP en HANDELINGSPLANNEN

 

KIND VOLGSYSTEEM  

 

HET TEAM     

Overlegvormen

Het team van OZC Orion 6-12

 

OUDERS 

Heen- en weerschrift

Medezeggenschapsraad

 

TIJD VOOR SCHOOL

Schooltijden

Onderwijstijd

Buiten spelen

Leerplicht

Verlof aanvragen

 Schoolverzuim

Vakantierooster