Hoe wij werken Na de plaatsing
 OPP EN WERKPLANNEN Tijdens de eerste gesprekken (de intakefase) worden de verwijzingsvragen “vertaald” naar werkdoelen voor onderwijs, zorg en het gezin. De doelen van zorg en onderwijs worden op elkaar afgestemd en beschreven in het ontwikkelperspectiefplan. Deze integrale handelingsplanning wordt op vastgezette tijden geëvalueerd. Naast de behandeldoelen wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken aan welke onderwijsdoelen op groep 1 of groep 2 niveau er gewerkt kan worden. Het streven is de onderwijsontwikkeling op gang te brengen en vaardigheden op groep 1 en groep 2 niveau bij te werken. Het is per kind verschillend en mede-afhankelijk van de doelen die er liggen op sociaal-emotioneel gebied, in hoeverre het kind de doelen van het kleuteronderwijs behaalt. 
 Driehoeksgesprek Ongeveer elke zes weken hebben ouders een driehoekgesprek met de mentor, eventueel aangevuld met andere betrokkenen over de voortgang van de werkdoelen van onderwijs en zorg. Samen bespreken zij wat er eventueel bijgesteld moet worden en op welke manier. Het uitstroomperspectief is altijd onderwerp van gesprek.
 Voortgang Elk halfjaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Dit is een driehoeksgesprek waarbij de brede ontwikkeling wordt geëvalueerd. Hierbij is ook de leerkracht aanwezig. Eindgesprek Wanneer in overleg besloten wordt dat het kind kan doorstromen naar een andere voorziening of school vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de doelen zijn gerealiseerd en wat er nog nodig is voor een goede overdracht. tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem opp en handelingsplannen onderwijs-zorg
 OPP EN WERKPLANNEN Tijdens de eerste gesprekken (de intakefase) worden de verwijzingsvragen “vertaald” naar werkdoelen voor onderwijs, zorg en het gezin. De doelen van zorg en onderwijs worden op elkaar afgestemd en beschreven in het ontwikkelperspectiefplan. Deze integrale handelingsplanning wordt op vastgezette tijden geëvalueerd. Naast de behandeldoelen wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken aan welke onderwijsdoelen op groep 1 of groep 2 niveau er gewerkt kan worden. Het streven is de onderwijsontwikkeling op gang te brengen en vaardigheden op groep 1 en groep 2 niveau bij te werken. Het is per kind verschillend en mede-afhankelijk van de doelen die er liggen op sociaal-emotioneel gebied, in hoeverre het kind de doelen van het kleuteronderwijs behaalt. 
 Driehoeksgesprek Ongeveer elke zes weken hebben ouders een driehoekgesprek met de mentor, eventueel aangevuld met andere betrokkenen over de voortgang van de werkdoelen van onderwijs en zorg. Samen bespreken zij wat er eventueel bijgesteld moet worden en op welke manier. Het uitstroomperspectief is altijd onderwerp van gesprek.
 Voortgang Elk halfjaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Dit is een driehoeksgesprek waarbij de brede ontwikkeling wordt geëvalueerd. Hierbij is ook de leerkracht aanwezig. Eindgesprek Wanneer in overleg besloten wordt dat het kind kan doorstromen naar een andere voorziening of school vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de doelen zijn gerealiseerd en wat er nog nodig is voor een goede overdracht. opp en handelingsplannen
opp en handelingsplannen
 OPP EN WERKPLANNEN Tijdens de eerste gesprekken (de intakefase) worden de verwijzingsvragen “vertaald” naar werkdoelen voor onderwijs, zorg en het gezin. De doelen van zorg en onderwijs worden op elkaar afgestemd en beschreven in het ontwikkelperspectiefplan. Deze integrale handelingsplanning wordt op vastgezette tijden geëvalueerd. Naast de behandeldoelen wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken aan welke onderwijsdoelen op groep 1 of groep 2 niveau er gewerkt kan worden. Het streven is de onderwijsontwikkeling op gang te brengen en vaardigheden op groep 1 en groep 2 niveau bij te werken. Het is per kind verschillend en mede-afhankelijk van de doelen die er liggen op sociaal-emotioneel gebied, in hoeverre het kind de doelen van het kleuteronderwijs behaalt. 
 Driehoeksgesprek Ongeveer elke zes weken hebben ouders een driehoekgesprek met de mentor, eventueel aangevuld met andere betrokkenen over de voortgang van de werkdoelen van onderwijs en zorg. Samen bespreken zij wat er eventueel bijgesteld moet worden en op welke manier. Het uitstroomperspectief is altijd onderwerp van gesprek.
 Voortgang Elk halfjaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Dit is een driehoeksgesprek waarbij de brede ontwikkeling wordt geëvalueerd. Hierbij is ook de leerkracht aanwezig. Eindgesprek Wanneer in overleg besloten wordt dat het kind kan doorstromen naar een andere voorziening of school vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de doelen zijn gerealiseerd en wat er nog nodig is voor een goede overdracht.
opp en handelingsplannen
 OPP EN WERKPLANNEN Tijdens de eerste gesprekken (de intakefase) worden de verwijzingsvragen “vertaald” naar werkdoelen voor onderwijs, zorg en het gezin. De doelen van zorg en onderwijs worden op elkaar afgestemd en beschreven in het ontwikkelperspectiefplan. Deze integrale handelingsplanning wordt op vastgezette tijden geëvalueerd. Naast de behandeldoelen wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken aan welke onderwijsdoelen op groep 1 of groep 2 niveau er gewerkt kan worden. Het streven is de onderwijsontwikkeling op gang te brengen en vaardigheden op groep 1 en groep 2 niveau bij te werken. Het is per kind verschillend en mede-afhankelijk van de doelen die er liggen op sociaal-emotioneel gebied, in hoeverre het kind de doelen van het kleuteronderwijs behaalt. 
 Driehoeksgesprek Ongeveer elke zes weken hebben ouders een driehoekgesprek met de mentor, eventueel aangevuld met andere betrokkenen over de voortgang van de werkdoelen van onderwijs en zorg. Samen bespreken zij wat er eventueel bijgesteld moet worden en op welke manier. Het uitstroomperspectief is altijd onderwerp van gesprek.
 Voortgang Elk halfjaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Dit is een driehoeksgesprek waarbij de brede ontwikkeling wordt geëvalueerd. Hierbij is ook de leerkracht aanwezig. Eindgesprek Wanneer in overleg besloten wordt dat het kind kan doorstromen naar een andere voorziening of school vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de doelen zijn gerealiseerd en wat er nog nodig is voor een goede overdracht.
 OPP EN WERKPLANNEN Tijdens de eerste gesprekken (de intakefase) worden de verwijzingsvragen “vertaald” naar werkdoelen voor onderwijs, zorg en het gezin. De doelen van zorg en onderwijs worden op elkaar afgestemd en beschreven in het ontwikkelperspectiefplan. Deze integrale handelingsplanning wordt op vastgezette tijden geëvalueerd. Naast de behandeldoelen wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken aan welke onderwijsdoelen op groep 1 of groep 2 niveau er gewerkt kan worden. Het streven is de onderwijsontwikkeling op gang te brengen en vaardigheden op groep 1 en groep 2 niveau bij te werken. Het is per kind verschillend en mede-afhankelijk van de doelen die er liggen op sociaal-emotioneel gebied, in hoeverre het kind de doelen van het kleuteronderwijs behaalt. 
 Driehoeksgesprek Ongeveer elke zes weken hebben ouders een driehoekgesprek met de mentor, eventueel aangevuld met andere betrokkenen over de voortgang van de werkdoelen van onderwijs en zorg. Samen bespreken zij wat er eventueel bijgesteld moet worden en op welke manier. Het uitstroomperspectief is altijd onderwerp van gesprek.
 Voortgang Elk halfjaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Dit is een driehoeksgesprek waarbij de brede ontwikkeling wordt geëvalueerd. Hierbij is ook de leerkracht aanwezig. Eindgesprek Wanneer in overleg besloten wordt dat het kind kan doorstromen naar een andere voorziening of school vindt er een eindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de doelen zijn gerealiseerd en wat er nog nodig is voor een goede overdracht.
opp en handelingsplannen