Orion 4-6

Algemeen

Algemeen

Orion 4-6

Binnen onderwijs-zorg combinatie Orion werken Cardea (jeugd- en opvoedhulp) en PROO Leiden-Leiderdorp (onderwijs) samen aan een programma op maat van jeugdhulp en speciaal onderwijs (SO, Cluster IV) voor leerlingen van 4 tot en met 6 jaar. We bieden ondersteuning aan het kind en aan het gezin/systeem. Kinderen binnen Orion 4-6 worden aangemeld vanuit een ‘zorgtraject’. 

Orion 4-6 heeft de opdracht om binnen één jaar in de samenwerking de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen, de ontwikkeling te stimuleren en een advies te geven over een passende onderwijsplek voor het kind, uiteraard mits onderwijs mogelijk is.

We doen dit samen met ouders/verzorgers. De samenwerking met ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk, zodat zowel op school als thuis de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt en we samen om het kind heen staan.