Orion 4-6

Algemeen

Orion 4-6

Binnen onderwijs-zorg combinatie Orion werken Cardea (jeugd- en opvoedhulp) en PROO Leiden-Leiderdorp (onderwijs) samen aan een programma op maat van jeugdhulp en speciaal onderwijs (SO, Cluster IV) voor leerlingen van 4 tot en met 6 jaar. We bieden ondersteuning aan het kind en aan het gezin/systeem.

Kinderen binnen Orion 4-6 worden aangemeld vanuit een ‘zorgtraject’. De hulpvraag van ouders, in overleg met het jeugd & gezinsteam (of de huisarts/consultatiebureau arts/jeugdarts/kinderarts) richt zich op kind- en systeemfactoren.

Orion 4-6 heeft de opdracht om binnen één jaar (met in uitzonderlijke gevallen een verlenging van een jaar) in de integrale samenwerking het kind te observeren, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen, de ontwikkeling gericht te stimuleren in samenwerking met ouders en/of verzorgers en een advies te geven over een passende onderwijsplek voor het kind, uiteraard mits onderwijs mogelijk is.

Hiervoor geldt dat het optrekken samen met ouders het uitgangspunt is en een noodzakelijke voorwaarde, zodat het kind ervaart dat er wordt samengewerkt en dat zowel op school als thuis de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.